Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inställningar | Användarinställningar | Fakturering & betalning

Image AddedUnder InställningarAnvändarinställningar fliken Fakturering och Betalning

...

Betalning:

Betalning av patientavgift:

Ange standardsätt för betalning av patientavgift vid registrering av besök.

När Du du registrerar besök kan Du du ange hur patientavgiften betalas:

Ange det Du u vill skall föreslås som standerdstandard.

...

Betalningssätt vid kontantfakturering:

...

Ange vilket betalsätt som skall föreslås vid kvittering av faktura (PlugiroPlusgiro, bankgiro etc.).

...

Samfakturering av obetald patientavgift:

...

Ange om kryssrutan för "Skriv ut" skall vara ikryssad som standard.

...

Varna vid fakturering:

Om Du du vanligtvis kontantfakturerar, d.v.s. tar betalt av direkt patienten, kan Du du få en varning när Du du fakturerar (för framtida betalning) för att minimera risken att Du du fakturerar fel.

...

Varna vid kontantfakturering:

Om Du du vanligtvis fakturerar kan Du du få en varning när Du du kontantfakturerar för att minimera risken för att fakturera fel.

...