Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Auktoriserade i Stockholm kan ange reservnummer och skicka in.

Registrera utlänningar i ARV (SLL), se här >>>

I Uppsala kan man skicka in besök med enbart födelsedatum och kön. Detta genererar ett fel i Privera och man kan sedan hantera det därifrån.

...