Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Här kan du se hur mycket som återstår av ersättningstaket.

Image Removed


Beräkning av upparbetad ersättning 

  • Nationella taxan - Ersättning + patientavgift
  • Vårdval Stockholm - Ersättning utan patientavgift