Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


I registreringsbilden kan Du välja Betalning enligt nedan:


Image RemovedImage Added

Under Inställningar, Användarinställningar, fliken Besök kan Du ställa in vad som skall föreslås som som standard.

...

Har Du valt "Betald direkt ..." så händer inget mer. Kontantfaktura skapas automatiskt i bakgrunden. Fakturor/kvitton finns under  Fakturor om Du vill skriva ut dem i efterhand.

...

Om patienten inte vill ha något "kvitto", kryssa ur både  och  och klicka på  Om patienten sedan vill ha kvitto/samlingskvitto hittar du det under  , se här >>>

Vill Du inte skapa faktura, klicka på  då hamnar besöket bland ofakturerade besök.

...