Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Klicka på länken för att installera SGX Demo, https://antwork.se/SGX.WinUI.Demo.InstallerInstaller2.exe
    1. Om du får felmeddelandet "Gick ej att hitta startadressen" så betyder det oftast att .Net framework 4.8 inte är installerat. Läs mer på Installera uppdatering från Microsoft.
  2. Efter lyckad installation har du fått en Antwork SGX (Demo)-ikon på ditt skrivbord.
  3. Dubbelklicka på ikonen och verifiera att du kommer till inloggningsrutan. 
  4. Installationen är då klar.

...