Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SGX är en windowsklient som installeras lokalt på din dator, dvs SGX är inte webbaserat och kan inte körs köras via en webbläsare. Windowsklienten installeras lokalt men databas och större delen av SGX ligger i ”molnet” och backuper och uppdateringar sköts automatiskt. 
Du kan köra från vilken dator som helst förutsatt att du har installerat klienten.
SGX är ett Windowsbaserat program och kan köras i Windows eller i Windows på Mac med exempelvis Parallels.

...