Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Godkänn att du läggs till i en databas med befintliga vårdgivare, att vald användare är systemansvarig och att receptionisterna får receptionistbehörighet. Skicka godkännande till Antwork, support@antwork.se.

  Jag önskar och godkänner att läggas till i en gemensam databas med befintliga vårdgivare och vald systemansvarig. Detta innebär en sammanhållen,
  delad journalföring, enligt gällande bestämmelser i PUL, PDL och GDPR, inom mottagningen.
  Samtidigt godkänner jag att aktuella och framtida receptionister får tillgång till min tidbok och övriga sysslor som en receptionist har att utföra.


 2. Systemansvarig godkänner att du läggs upp som vårdgivare. Godkännande skickas av systemansvarig till Antwork, support@antwork.se.

  Jag, som systemansvarig, önskar och godkänner att 'vårdgivarens namn' läggs till som vårdgivare i vår SGX-installation.

Steg 5: Om du är en helt ny vårdgivare

...