Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Starta SGX.
 2. Ange dina inloggningsuppgifter som du har fått av oss via e-post. 
 3. Logga in.
 4. Om det saknas obligatoriska uppgifter såsom mobilnummer och e-post kommer du att behöva fylla i dessa.
 5. Lägg till lång titel som skrivs ut på fakturor och brev. Observera att titel och lång titel inte läggs ihop utan anges separat. Exempel på lång titel
  1. Leg. fysioterapeut
   Examen i Ortopedisk Manuell Terapi - OMT III
 6. Kontrollera att uppgifterna har överförts korrekt genom att göra några stickprov.
  1. Patienter. https://support.antwork.se/x/iQBn
  2. Besök. https://support.antwork.se/x/kQBn
   1. Välj att visa alla besök för innevarande år.
    1. Kontrollera att det är samma antal besök i REHAB II som i SGX.
    2. Kontrollera att summerad ersättning, patientavgift och totalt belopp i SGX stämmer överens med beloppen i REHAB II.
  3. Kontrollera att upparbetad ersättning i Region | Visa upparbetad ersättning och takhöjd.
  4. Journaler. https://support.antwork.se/x/jABn
  5. Tidbok. https://support.antwork.se/x/NAAF
 7. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta.
  1. Inställningar | Administrera användare.
  2. Inställningar | Administrera mottagning.
  3. Inställningar | Administrera klinik.
   1. Var speciellt noga med att kontrollera att du har rätt arvodestyp, A- eller B-praktik då detta påverkar din ersättning. 
 8. Om du har e-frikortsavtal med din region kontrollerar du integrationen till e-frikortstjänsten är påslagen.
  1. Öppna Patientregistret och välj en patient som inte har kommit upp i frikort.
  2. Öppna frikort .
  3. Kontrollera att du ser patientens registrerade betalningar och återstående belopp till frikort.
 9. För att få korrekt nästa fakturanummer anger du nästa fakturanummer under Inställningar | Klinikinställningar | Fakturering & betalning | Faktura | Ny nummerserie för fakturor. Ange nästa fakturanummer.
 10. Om Region Västra Götaland. Ange filformat till Privera. Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster | Privera (VGR) | Filformat 1=Öppenvårdsfil, 2=Visitfil.
 11. Valfria kontroller.
  1. Grupper, https://support.antwork.se/x/EYBe
  2. Företag, https://support.antwork.se/x/0QFn
  3. Artiklar/produkter, https://support.antwork.se/x/mgJn
 12. Om du upptäcker något fel måste du kontakta oss omedelbart.

 13. Efter verifiering kan du börja använda SGX. 

Steg 8a: Verifiering innan start - receptionist

Du behöver avsätta tid för att verifiera att dina uppgifter har överförts korrekt till SGX. Notera! Denna verifiering ska helst göras senast dagen innan du börjar jobba i SGX. 

 1. Starta SGX.
 2. Ange dina inloggningsuppgifter som du har fått av oss via e-post. 
 3. Logga in.
 4. Om det saknas obligatoriska uppgifter såsom mobilnummer och e-post kommer du att behöva fylla i dessa.
 5. Kontrollera att du kommer åt uppgifter genom att göra några stickprov.
  1. Patienter. https://support.antwork.se/x/iQBn
  2. Besök. https://support.antwork.se/x/kQBn
  3. Tidböcker. https://support.antwork.se/x/NAAF
 6. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Inställningar | Administrera användare.
 7. Om ni har e-frikortsavtal med er region kontrollerar du att du kommer åt e-frikortsuppgifter.
  1. Öppna Patientregistret och välj en patient som inte har kommit upp i frikort.
  2. Öppna frikort Image Added.
  3. Kontrollera att du ser patientens registrerade betalningar och återstående belopp till frikort.
 8. Om ni har central försäljning ligger uppgifterna i egen klinik som hanterar försäljning,
  1. Byt till kliniken med försäljning, kortkommando F4. https://support.antwork.se/x/AQAjAQ
  2. Om försäljning, https://support.antwork.se/x/RwCQAQ
  3. Kontrollera artiklar/produkter, https://support.antwork.se/x/mgJn
 9. Om du upptäcker något fel måste du kontakta oss omedelbart.

 10. Efter verifiering kan du börja använda SGX. 

Steg 9: SGX

Efter flytt till SGX

...