Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skapa fil till regionen.

Skicka fil

När du har skapat filen får du frågan om du vill skicka filen.

Om du svarar Ja så läggs filens sökväg i klippbordet och du kan ange filens plats på datorn genom att klistra in sökvägen enligt beskrivning nedan


Ladda upp filen

  • Starta och logga in i din webbportal för att skicka in filen.
  • Ställ dig i textrutan "Välj fil" och klistra in sökvägen till filen som du har skapat i SGX genom att trycka (Ctrl + V).
  • Det kan ev. se ut ungefär som nedan:


  • Du kan även söka fram filen själv
    • Klicka på "Bläddra"
    • Filen ligger i mappen Desktop/Skrivbord | SGX-filer. Notera att filer i SGX-filer är temporära och raderas när du stänger SGX.


Gå tillbaka till SGX och makera filen som skickad.


  • No labels