Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om Du högerklickar i ett notat på höger sida får Du upp en meny:

Du kan visa historik för notatet:

Till vänster ser Du datum och klockslag när notatet är sparat. Klicka på en rad där och Du får upp notat-texten, på höger sida, som den såg ut då när den sparades.

Om något blivit fel eller Du undrar kan Du alltså gå tillbaka och se vad Du skrivit.

Om något blivit borttappat eller Du vill återföra det till journalen kan Du markera texten, kopiera (Ctrl + C), och klistra in texten i journalen (Ctrl + V).


  • No labels