Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataKom igång med Mobilt BankID

  1. Logga in som vanligt i SGX och ange ditt personnummer under Inställningar | Administrera användare
  2. Nästa gång du loggar in i SGX kan du använda Mobilt BankID. 
Inloggning med Mobilt BankID

  1. Välj fliken Mobilt BankID.
  2. Mata in ditt personnummer.
  3. Välj Logga in och följ instruktionerna.BankID-tjänsten levereras av Nexus. Genom att använda tjänsten accepterar du att bl.a. personnummer behandlas av dem. Nexus avtal/underbiträdesavtal


Vid inloggning med Mobilt BankID tillkommer en kostnad.
Se även Yubikey >>>

Med  kan Du skicka fil(er), ex. säkerhetskopia från gamla SG-X till ANTWORK AB, se här >>>

  • No labels