Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan uppdatera diagnoser direkt i journalen med eller utan koppling till besök och ärende. Notera att det är två olika ikoner med samma bild. 

Uppdatera endast text i journal 

Du kan klicka på   för att lägga in valfri diagnostext i journalen. Diagnosen har i så fall ingen koppling till ärende eller besök.


Uppdatera diagnoser med koppling till besök eller ärende

Om det finns ett besök registrerat på notatdatumet hämtas diagnoserna från besöket och i andra hand från ärandet. Du kan lägga till/ta bort diagnoser. När du klickar på "Välj" så skrivs diagnosen/diagnoserna in i journalen där du står med muspekaren, eller ersätter markerad tesxt, samt uppdaterar besöket/ärendet med valda diagnoser.


För att ersätta texten med de befintliga diagnoserna markerar du texten innan du klickar på ikonen Diagnoser. 


Du får en fråga om Du vill uppdatera diagnoserna på besöket eller på ärendet beroende på var diagnoserna hämtades från:Om det inte finns varken ett besök eller ett ärende att hämta diagnoser från får du upp en ruta utan diagnoser. Du kan lägga till diagnos och när Du klickar på "Välj" så skrivs diagnosen/diagnoserna in i journalen.  • No labels