Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att boka in grupp i kalendern, dubbelklicka på den tid i kalendern Du önskar boka in gruppen. Då kommer patientregistret upp. Klicka på "Avbryt".

Då kommer en ny ruta upp:

Klicka på pilen så visas alla grupper. Dubbelklicka på önskad grupp, välj längd på bokningen och ev. notering. Klicka på OK.

Se även Grupper >

  • No labels